LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE

VIL DU VÆRE MED TIL AT BRINGE

MENNESKER SIKKERT VIDERE

TIL ET LIV UDEN KRIMINALITET?

VIL DU VÆRE MED TIL AT BRINGE MENNESKER SIKKERT VIDERE TIL ET LIV UDEN KRIMINALITET?

BRUG DINE EVNER OG DIN LIVSERFARING DER, HVOR DET BATTER NOGET

Som fængselsbetjent skal du både kunne sætte dig ind i andres følelser, håndtere konflikter og arbejde i de rammer, som findes inden for vores verden. Det handler ikke kun om at være stærk, men også om at kunne løfte et ansvar og være med til at få de indsatte sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

SOCIALPÆDAGOG, VAGTMAND, BROLÆGGER ELLER JURIST – VI HAR BRUG FOR FOLK MED ALLE SLAGS BAGGRUNDE

Kriminalforsorgens medarbejdere er en blandet flok – vi har brug for mange forskellige kompetencer for at udføre vores opgaver. Uanset din baggrund, så får du brug for både dine faglige

kompetencer og dine personlige evner til at løse Kriminalforsorgens kerneopgaver: At afvikle straf på en måde, der er sikker, og som gør de dømte i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

GOD FORM ER GOD STIL

Din uddannelse til fængselsbetjent kvalificerer dig til at kunne opretholde orden og sikkerhed i fængslerne, hvilket både kræver en god fysisk form og evnen til at handle professionelt. Arbejdet kan eksempelvis bestå i at undersøge celler, at holde øje med overvågningskameraer eller ledsage indsatte på udgang. En vigtig del af uddannelsen består i, at du lærer at støtte og motivere de indsatte til personlig og social udvikling.

Kriminalforsorgen har mere end 80 institutioner i hele landet og mange forskellige opgaver, så det er vigtigt, at du har lyst til at udvikle dig både fagligt og personligt.

BRUG DINE EVNER OG DIN LIVSERFARING DER, HVOR DET BATTER NOGET

Som fængselsbetjent skal du både kunne sætte dig ind i andres følelser, håndtere konflikter og arbejde i de rammer, som findes inden for vores verden. Det handler ikke kun om at være stærk, men også om at kunne løfte et ansvar og være med til at få de indsatte sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

SOCIALPÆDAGOG, VAGTMAND, BROLÆGGER ELLER JURIST – VI HAR BRUG FOR FOLK MED ALLE SLAGS BAGGRUNDE

Kriminalforsorgens medarbejdere er en blandet flok – vi har brug for mange forskellige kompetencer for at udføre vores opgaver. Uanset din baggrund, så får du brug for både dine faglige

kompetencer og dine personlige evner til at løse Kriminalforsorgens kerneopgaver: At afvikle straf på en måde, der er sikker, og som gør de dømte i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

GOD FORM ER GOD STIL

Din uddannelse til fængselsbetjent kvalificerer dig til at kunne opretholde orden og sikkerhed i fængslerne, hvilket både kræver en god fysisk form og evnen til at handle professionelt. Arbejdet kan eksempelvis bestå i at undersøge celler, at holde øje med overvågningskameraer eller ledsage indsatte på udgang. En vigtig del af uddannelsen består i, at du lærer at støtte og motivere de indsatte til personlig og social udvikling.

Kriminalforsorgen har mere end 80 institutioner i hele landet og mange forskellige opgaver, så det er vigtigt, at du har lyst til at udvikle dig både fagligt og personligt.

TID TIL NYE UDFORDRINGER?

VI GARANTERER DIG TRE ÅR MED FULD FART PÅ DIN UDVIKLING

Kriminalforsorgen uddanner topkvalificerede og motiverede fængselsbetjente. Vi lægger stor vægt på at du både lærer den teoretiske del gennem fag som jura, psykologi, pædagogik, kommunikation og konflikthåndtering, og den praktiske del som både indeholder fysisk træning og praksis ude i vores mere end 80 forskellige institutioner.

UDDANNELSEN TIL FÆNGSELSBETJENT VEKSLER MELLEM TEORI OG PRAKSIS

Uddannelsen tager i alt 3 år og veksler mellem skoleunder- visning på vores uddannelsesenter i Birkerød og praktik på et tjenestested. Desuden er der i løbet af praktikperioden indlagt 8 uger med undervisning, den såkaldte ”virksomhedsforlagte undervisning” (VFU).

Uddannelsen er en fuldtids etatsuddannelse normeret til 3 studenterårsværk, svarende til 180 (3 x 60) ECTS-points.

GENNEMFØRT UDDANNELSE = ANSÆTTELSE

Mens du er under uddannelse, er du ansat som ”fængselsbetjent på prøve”. Det vil sige, at du indgår i normeringen og skal håndtere de fleste opgaver på lige fod med andre betjente – dog under hensyntagen til de uddannelsesmæssige behov. Gennemføres og bestås uddannelsen, er du bagefter garanteret ansættelse som fængselsbetjent.

SÅDAN BLIVER DU OPTAGET

VI UDDANNER TOPKVALIFICEREDE OG MOTIVEREDE FÆNGSELSBETJENTE – BLIV EN DEL AF HOLDET! 

For at blive optaget på uddannelsen til fængselsbetjent og ansat i Kriminalforsorgen skal du være fyldt 21 år og leve op til vores personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav. Her kan du læse mere om vores optagelseskrav og optagelsesprøve.

For at blive optaget på uddannelserne til fængselsbetjent eller værkmester, skal du leve op til både personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav. Sæt dig grundigt ind i kravene, så du er sikker på at leve op til dem alle, før du søger.

PERSONLIGE KRAV:

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • Være mindst 21 år gammel
 • Være lovlydig – det vil sige at du skal respektere og overholde gældende love og regler (Kriminalforsorgen kontrollerer Kriminalregisteret og vurderer eventuelle lovbrud)
 • Have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)
 • Have et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis, som er max. 3 år gammelt (dette kan også tages i løbet af uddannelsens første tre måneder)

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du har relevante personlige erfaringer og kvalifikationer. Det kan være højskoleophold, frivilligt arbejde i eksempelvis humanitære og sociale organisationer, udenlandsrejser etc.

UDDANNELSESMÆSSIGE KRAV:

Du skal have studiekompetencer, der kan være opnået på én af følgende måder:

 • En erhvervsuddannelse eller
 • anden sammenlignelig uddannelse eller
 • Dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på C niveau og mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Handelsskolernes Grunduddannelse (HG) og mindst tre års erhvervserfaring eller
 • En gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX eller HTX) eller
 • Det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller
 • Et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål

FYSISKE KRAV:

Du skal være i god fysisk form og have et godt helbred.

OPTAGELSESPRØVE:

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

1. Bestå den fysiske test der består af:

2. Svare på to online tests: en omtanketest og en personlighedstest
3. Deltage i et personligt interview, som skal afdække dine personlige og faglige kompetencer.

OPKVALIFICERING AF STUDIEKOMPETENCER

Ønsker du at opkvalificere dine studiekompetencer for at kunne opfylde adgangskravene, kan vi henvise til dit lokale VUC. Her kan du få en gratis individuel kompetencevurdering, som kan give dig en oversigt over dit niveau af viden, færdigheder og kompetencer. Du kan finde yderligere information om dit lokale VUC og realkompetencevurdering på www.vuc.dk.

Vi har både yngre elever, der kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, og voksne elever, som har været ude og få en masse erfaring fra andre erhverv.

Det er vigtigt at vores fængselsbetjente kommer fra forskellige egne af landet, og at de har forskellige baggrunde og tilgange til at arbejde med mennesker. De indsatte i landets fængsler er lige så forskellige som resten af befolkningen, og det er vigtigt at Kriminalforsorgen kan levere en service og udføre vores myndighed, under hensyntagen til de indsattes forskelligheder. Vil du være en del af et professionelt team, der leverer kriminalforsorg i verdensklasse? Så send os din ansøgning online allerede i dag.
Husk at downloade vores samtykkeerklæring da den skal vedhæftes i ansøgningen!

DEN DANSKE KRIMINALFORSORG

ER BLANDT VERDENS BEDSTE

VI HAR STOR SUCCES MED RESOCIALISERING

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system – det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med de regler, der anvendes i Strafuldbyrdelsesloven. Det gør vi dels gennem kontrol og sikkerhed, dels ved at støtte og motivere de dømte til at leve et liv uden kriminalitet. Resocialisering er den indsats, vi yder for at gøre de indsatte klar til livet ude i samfundet efter afsoningen. Det kan være skolegang i fængslet, behandling for misbrug eller arbejdstræning på fængslets værksteder. Din opgave som fængselsbetjent er at støtte de indsatte bedst muligt i at lære alle de kompetencer, man skal have for at kunne klare et liv efter afsoningen – uden kriminalitet. Generelt er Kriminalforsorgen god til at få de indsatte videre i livet – cirka tre ud af fire begår ikke kriminalitet igen.

Kriminalforsorgen har mere end 80 forskellige institutioner i hele landet, hvilket giver dig mange muligheder for at arbejde med forskellige områder.

HAR DU SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ 7255 3965

ELLER SEND OS EN MAIL

Uddannelsescenter Birkerød, Biskop Svanes Vej 69, 3460 Birkerød